miércoles, 8 de diciembre de 2010

ALDAKETA BATZUK

Egunon,

Aldaketa batzuk ittia pentsau dot blogian.
Lehenengo argazkia aldatu in ddot eta Pic Benous-en beste bat jarri dot, besten bat badakotzue polittaua pentsaitten xatzuena problema barik aldatu ok? bale.

Beste aldaketa bat be in ddot, eskumakaldian agerketan dan zutabetik "gure irteerak" deittutako partia kendu dot eta horren ordez irteerandako beste orrialde bat zabaldu dot. Goixan ageri dana "mendi eta ski irteerak" izenakin. Hemendik aurrera, irteeran bat ublikaitterakuan, orrialde barri horretan be jarri ok? hola dana leku baten euku ondo kolokauta eta aparte lehen geukan zutabia ez da infinitora fango.

Bueno ba honeitxek aldaketak, zerbaitt gaizki edo aldaketia merezi dauen pentsauen ezkero komentau eta no problem.

Ala ba, eguazten on bat euki!

9 comentarios:

Lasku dijo...

Ondo ondo Ioni!!!! egixa esan, momentu honetan lanetik etxuat ikusten inddako aldaketia baina bueno....geo etxian beittukot.
Ion, aurten nos estamoa saliendo e!!! esandako dana itten gabitzak e!!!! salida? toma salida!!! aldaketaik Blogian??? toma mejora de Ioni!!!!

Hola segiu bixu lagunak!!!!!!!!!!!!!! (bai, emoci nau)

telma dijo...

Oso ondo aldaketak!

antonello dijo...

hablando de salidas...lehen Rubenek esan xostak gabonetan Lapira fateko asmua xaukela.

Ze fetxatan?
Ni 24an allaitten nauk eta urtarrillak 2ttik 7ra berriz be ona etorri bixuat.
Sobran xauk esatia gustora fango nitzuala.

Benga gente!

ponfull dijo...

Uste xuat Rubentxo erratu in ddala gabonetan Lapierrera goiazela esatian! Hahahah!
Ez, fetxak falta dia eta seguramente atzeratu ingou Lapiko salidia!
ala ba!

liriko dijo...

Ederrak aldaketak Iba!! inbidixa ederra xakuat ba... kontroladoriak puentia jodiu ta gainea edurrik ez... mekauen...

ya monua xauk ba eskiaitteko...

aurten ez dakitt ba telemarkari kaña asko emun algo xaten e Lasku!! belaunetik jodiuta nau ta...

por cierto! ni gabonetan formin ñauk... 26ttik 2ra... asi k andik bazauzai abixau please! familixiaz aspertualdi ederra bota binak eskiaitten ta...

antonello dijo...

jajajjaajajaj!

Ruben Ruben..... ;)

Bueno, oinguan beranduau izatiak etxok ardura, Oñatin geaketako ñoiak oinguan eta.

Lapi Lapi!!!

telma dijo...

Beñat!! gabonzaharrak Formin pasau bittuzu? Nik baitta!! Egongo gara!

liriko dijo...

BAI!!! familixiaz goiaz...

ya juergiaz pentzaitten o!???!!?! jaja!!

telma dijo...

hay que pensar en todo!!!

Eztakitt ondiokan ze egunetatik ze egunetara fango naizen, baina komentaukotzut!!