lunes, 28 de febrero de 2011

St. anton - Lech - Zurs / Freeriden paraisua, edur asko barikBueno hemen jarten dotzuet oin aste pare bat indako biajia... estaziñua a priori munduko onenetarikua da... Eski alpinuan sustatzaillia izan da zona hau. lelengo alpetako eski kluba bertan sortu zan 1901.en urtian... beraz historixa asko dakon estaziñua. 2001.en urtian mundialak bertan organizau zian eta infraestruktura dana modernizau ebein... oin silla gehixenak azkarrak eta kalefaktabliak dia... aunke ondio geaketan dia biko silla lento orreittako batzuk... jeje... baina bueno xarma be badakoi...

Komentau bidana da baitta estaziño hau freeride-an paraisua dala... pistaz kanpotik ibiltteko aukerak infinituak dia... eta hemen gente dana dabil minimo 100mm-ko patiña dakoin eskixakin... Freeride girua airian usainketan da... dendak ikusi besterik ez euen...

Azkenik esan bida be bai Telemark-a nahiko zabalduta dauela... gente bastante ikusten zan Telemark itten eta denda bat be baeuen St Anton herrixan Arcteryx markakua eta Telemarkeko materialaz esklusibamente... gente jatorra gainera dendakuak... Euskeraz be ikasi ebein zeoze... txuletia dakoi asi k hurrenguan baten bat fan eskero "Kaixo" esateko...

ona hemen biajeko prueba grafiko batzuk...

Lelengo gosarixa...

Gure etxetik bistak...
egunero autobusa artu bigeben estaziñora allaitteko baina nahiko komodua zan...

Bertako instalaziñuak

Lelengo eguneko tragotxua be gustora... eskiaitten ta gero be bai...Lech eta Zurs-eko zonan "eraztun" formako rekorrrido famoso bat dau... dana perfekto señalizauta... kuriosidade mouan era bakarra da estaziñuari bueltia emuteko... osea eraztuna alrebes ezin da in...


Beste kuriosidade bat... estaziño osuan dauz zirkulo mouan jarritta olako metalezko estatua batzuk... hasieran pentzaitten geben zala jakitteko zenbat edura dauen... referentzia mouan... gero ikusi neben dauzela estatua dana altura berdiñian jarritta zirkulo bat simulaitten...


Estaziño osuan pasiaitteko eta lasai egoteko be leku ezin obiak...Herrixak be oso polittak.... estaziño osuan herritxo pilla bat dauz... St Anton, Lech, Zurs, St Cristoph, St Jacob... danak nahiko txikixak baina oso polittak ta bakoitza bere ankantuaz... St Anton-en kriston mambazua, Lech-en abertaz girua...

lech
St Cristoph
St Anton-eko baillara

Stuben
Zurs
Zurs

Zug
Lech
LechSt Anton

St Antoneko dendak... dena ontan adibidez zuk gura zeben likoria elegitten zeben eta aukeratutako botellan sartzen dotzuen... nik probaitteko absentha, limoncello eta crema de cafe botella bat artu neben... nahiko goxuak... interneteko linka: http://www.drinks-company.com/

Len komentautako Telemarkeko dendia


Freeride girua airian...

Jana be ona... okela oso onak... asko ez geben jan kampuan baina oso ondo... afaldu ta gero be Jagermeister txupito bat.... ango likore tipiko bat... nahiko goxua...
Bertako mambua be oso oso importantia!!! gente danak eskiaitten dau 14:00 inguru arte ta gero estaziñoko tabernatara faten dia eratera... estaziñoko kota bajutan dauzen tabernatara faten dia baina ez kota basian... baizik eta 300 metro gorau inguru... hori bai... kriston pedua arrapoten daue... kontzertuak dauz, DJxak..., de todo... 20:00 inguru bajaitten danian gentia kriston ostixak joten dia... danak eanda, gabez, edurra exkax...


Hemen bideo bat zela ibiltten dian ikusteko...Materiala: lehen komentauta mouan... patin txikixena 100mm... nik 142ko patin bat be ikusi neben... sobrada bat...

Eta bueno inguruko parajian zer esanik ez... Alpe Austriakuak impresionantiak dia...

Publizidadia be leku onian...


Eskiaitten be gustora...

atzeruzka telemarkeaitteko intentuan...
Estaziñoko puntu altuena Valluga piko onduan... 2811 metro
Azkenengo egunian exkaxto hasi zan biana gero de lujo!


Hurrengorarte esan biar estaziñuari... aukeria euki eskero beintzat edur onakin bueltau in bida!


Pd: bideotxo bat igokot beste egun baten dakoten bideo danain montajiaz... gaur beandu da ta...