martes, 14 de abril de 2009

BELGIKAKO ARGAZKI BATZUK

Arratsaldeon jaunak!!!
Aste santu borobil bat pasau ostian, Flandria eta Frantzia iparraldian batutako dokumentuen analisisa geraketan da ittia. Argazki batzuk jarriko ttut baina trankil, Rubenek badako eta montaje txikin bat itteko asmua.
Horreatik hau aurrerapentxo bat izango da bakarrik.
Gero arte.